Motocykly – sk. AM, A1, A2, A bez omezení výkonu

Motocykly

Výcvik na motocykl nově (od roku 2016) probíhá, podle zákona č.247/ 2000 Sb., ve 3 různých etapách. 

  • Klasický výcvik - učitel sedí za žadatelem na stejném motocyklu (dvojité ovládání)
  • Jízda s doprovodem - žadatel jede samostatně na motocyklu a je doprovázen učitelem na druhém motocyklu (komunikace prostřednictvím intercomu)
  • Zvláštní jízdní úkony - žadatel samostatně trénuje na motocyklu dovednostní úkony na cvičné nebo zkušební ploše, pod dohledem učitele

 

Zkouška (praktická část) na motocykl je nově rozdělena do dvou částí

  1. Zvláštní jízdní úkony na zkušební ploše, kterým předchází příprava a technická kontrola motocyklu
  2. Jízda v silničním provozu, kdy žadatel sedí sám na motocyklu a za ním jede komisař na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu s učitelem autoškoly

 

S ohledem na zákonem kladené vyšší nároky na žadatele je školné uvedené v ceníku kalkulováno na základní (minimální) cenu za výcvik a zkoušku. U většiny žadatelů bude zapotřebí absolvovat vyšší počet doplňkových jízd ke splnění podmínek stanovených zákonem. Výsledná kalkulace ceny bude tedy velice individuální. Níže uvádíme 3 varianty výcviku, z nichž doporučujeme "Optimum" nebo "Optimum Plus". Ceny jsou platné od 1. 4. 2019

 

Standard - 13 hodin výcviku (zákonné minimum) + 1 hodina navíc

Motto: "Už mám něco natrénováno"

AM -  7000 Kč

A1  -  7000 Kč

A2  -  7500 Kč

A    -  8000 Kč

Optimum - 16 hodin výcviku (doporučená varianta)

Motto: "Nikdy jsem nejezdil(a), ale nejsem nešika."

AM -  7500 Kč

A1  -  7500 Kč

A2  -  8000 Kč

A    -  8500 Kč

Optimum Plus - 20 hodin výcviku (nejlepší doporučená varianta)

Motto: Mám rád(a) jistotu a chci být nejlépe připraven(a).

AM - 8500 Kč

A1  - 8500 Kč

A2  - 9000 Kč

A    - 9500 Kč

Ceny hodin v balíčcích Optimum a Optimum Plus jsou zvýhodněny oproti standardní kalkulaci vycházející z cen níže.

Zkouška je v ceně kurzu.

 

Cena za 1 vyučovací hodinu (45 min. klasický výcvik)  300 Kč.

Cena za 1 vyučovací hodinu (45 min. jízda s doprovodem)  400 Kč.

Cena za 1 vyučovací hodinu (45 min. zvláštní úkony)  400 Kč.

 

Správní poplatek městskému úřadu za zkoušku činí  700 Kč.

Správní poplatek MÚ za opakovanou zkoušku z jízdy činí 400 Kč.

Správní poplatek MÚ za opakovanou zkoušku z testů činí 100 Kč.

 

Novela zákona přinesla určitou kvalitativní změnu v přípravě nových žadatelů o řidičské oprávnění na skupiny AM, A1, A2, A. S výukou a výcvikem motocyklů máme dlouholeté zkušenosti. Nově zavedené dovednostní úkony se nám v letech 2016 a 2017 osvědčily. V roce 2017 jsme dosáhli u zkoušek z jízdy  100 % úspěšnosti na první pokus. 

 

Motocykly

Nabízíme výuku a výcvik pro všechny skupiny řidičských oprávnění na motocykly. Naši klienti se nejdříve seznámí s ovládáním motocyklu na místě a při vedení. V prvních lekcích rovněž získají potřebné základní dovednosti v ovládání motocyklu. Kromě zvládnutí pravidel v provozu trénujeme zručnost ovládání stroje v různých situacích, jakými jsou pomalá jízda, zastavování na přesnost, slalom, otáčení na omezeném prostoru a vyhýbací manévr.


Dejte dárek svým blízkým. Věnujte jim dárkový poukaz.      

poukaz-kurzPopis jednotlivých skupin řidičských oprávnění:

•    Skupina AM (od 15 let) - motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

•    Skupina A1 (od 16 let)
1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

•  Skupina A2 (od 18 let) - motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

•    Skupina A bez omezení výkonu
(od 24 let nebo v případě dvouleté praxe se skupinou A2 od 20 let; v případě rozšíření řidičského oprávnění probíhá zkouška pouze z řízení motocyklu, tedy bez zkoušky z testu)

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW