Motocykly – sk. AM, A1, A2, A bez omezení výkonu

Motocykly

Výcvik na motocykl (od roku 2016) probíhá, podle zákona č.247/ 2000 Sb., ve 3 různých etapách. 

  • Klasický výcvik - učitel sedí za žadatelem na stejném motocyklu (dvojité ovládání)
  • Jízda s doprovodem - žadatel jede samostatně na motocyklu a je doprovázen učitelem na druhém motocyklu (komunikace prostřednictvím intercomu)
  • Zvláštní jízdní úkony - žadatel samostatně trénuje na motocyklu dovednostní úkony na cvičné nebo zkušební ploše, pod dohledem učitele

Výuka teorie se zaměřuje na předcházení nebezpečných situací v provozu, specifika techniky jízdy na motocyklu, technickou přípravu motocyklu k jízdě, výbavu jezdce, znalost pravidel silničního provozu a znalost první pomoci.

Zkouška (praktická část) na motocykl je rozdělena do dvou částí

  1. Zvláštní jízdní úkony na zkušební ploše, kterým předchází příprava a technická kontrola motocyklu
  2. Jízda v silničním provozu, kdy žadatel sedí sám na motocyklu a je doprovázen komisařem na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu spolu s učitelem autoškoly

 

Varianty výcviku:

Standard - 16 hodin výcviku (doporučené minimum)

Motto: "Nikdy jsem nejezdil(a), ale nejsem nešika."

AM -  8000 Kč

A1  -  8000 Kč

A2  -  8500 Kč

A    -  9000 Kč

 

Optimum - 20 hodin výcviku (nejlepší doporučená varianta)

Motto: Mám rád(a) jistotu a chci být nejlépe připraven(a).

AM - 9000 Kč

A1  - 9000 Kč

A2  - 9500 Kč

A    - 10000 Kč

Cena hodin v balíčku Optimum je zvýhodněna oproti standardní kalkulaci vycházející z cen níže.

13 hodin výcviku (zákonné minimum)

Nenabízíme, jelikož tato varianta neodpovídá náročnosti úkonů na cvičné ploše, reálným nárokům v silničním provozu na bezpečnost včetně vyšších požadavků u závěrečných zkoušek. V naší autoškole tedy nabízíme variantu standard nebo optimum.

Cena za 1 výcvikovou hodinu:  400 Kč.

Zkouška je v ceně kurzu.

 

Správní poplatek městskému úřadu za zkoušku činí  700 Kč.

Správní poplatek MÚ za opakovanou zkoušku z jízdy činí 400 Kč.

Správní poplatek MÚ za opakovanou zkoušku z testů činí 100 Kč.

 

Novela zákona přinesla určitou kvalitativní změnu v přípravě nových žadatelů o řidičské oprávnění na skupiny AM, A1, A2, A. S výukou a výcvikem motocyklů máme dlouholeté zkušenosti. Nově zavedené dovednostní úkony se nám v letech 2016 a 2017 osvědčily. V roce 2017 jsme dosáhli u zkoušek z jízdy  100 % úspěšnosti na první pokus. 

 

Motocykly

Nabízíme výuku a výcvik pro všechny skupiny řidičských oprávnění na motocykly. Naši klienti se nejdříve seznámí s ovládáním motocyklu na místě a při vedení. V prvních lekcích rovněž získají potřebné základní dovednosti v ovládání motocyklu. Kromě zvládnutí pravidel v provozu trénujeme zručnost ovládání stroje v různých situacích, jakými jsou pomalá jízda, osmička, otáčení v omezeném prostoru, slalom, zastavování na přesnost, krizové brzdění a  vyhýbací manévr.


Dejte dárek svým blízkým. Věnujte jim dárkový poukaz.      

poukaz-kurzPopis jednotlivých skupin řidičských oprávnění:

•    Skupina AM (od 15 let) - motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

•    Skupina A1 (od 16 let)
1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

•  Skupina A2 (od 18 let) - motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

•    Skupina A bez omezení výkonu
(od 24 let nebo v případě dvouleté praxe se skupinou A2 od 20 let; v případě rozšíření řidičského oprávnění probíhá zkouška pouze z řízení motocyklu, tedy bez zkoušky z testu)

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW