Motocykly

Nabízíme výuku a výcvik pro všechny skupiny řidičských oprávnění na motocykly. 

Novela zákona 247/2000 Sb. přinesla od roku 2016 podstatnou kvalitativní změnu v přípravě nových žadatelů o řidičské oprávnění na skupiny AM, A1, A2, A.

"Výcvik je sice náročnější než dříve, ale pokud se svěříte do mé péče, garantuji, že vám předám nejmodernější poznatky o ovládání motocyklu tak, aby vaše jízda byla plynulá a uvolněná. Zároveň se spolu pokusíme, co nejlépe vytrénovat předvídání rizikových situací a správnou reakci na ně. Komplexním jezdcem se sice stanete až po letech tréninku, ale kvalitní základy zvládnete již u nás v autoškole." 

Hodně příjemných zážitků na motocyklu vám přeje Marek Neuschl.


Výuka teorie se zaměřuje na předcházení nebezpečných situací v provozu, specifika techniky jízdy na motocyklu, technickou přípravu motocyklu k jízdě, výbavu jezdce, znalost pravidel silničního provozu a znalost první pomoci.

Zkouška (teoretická část) se provádí testem na počítači.

Výcvik - naši klienti se nejdříve seznámí s ovládáním motocyklu na místě a při vedení. V prvních lekcích rovněž získají potřebné základní dovednosti v ovládání motocyklu. Kromě zvládnutí pravidel v provozu trénujeme zručnost ovládání stroje v různých situacích, jakými jsou pomalá jízda, osmička, otáčení v omezeném prostoru, slalom, zastavování na přesnost, krizové brzdění a  vyhýbací manévr.

Zkouška (praktická část) na motocykl je rozdělena do dvou částí

  1. Zvláštní jízdní úkony na zkušební ploše, kterým předchází příprava a technická kontrola motocyklu
  2. Jízda v silničním provozu, kdy žadatel sedí sám na motocyklu a je doprovázen komisařem na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu spolu s učitelem autoškoly

 

Motocykly 

(cena za celý kurz)

AM - 13000 Kč

A1  - 13500 Kč

A2  - 14500 Kč

A    - 15000 Kč

 

Cena za 1 výcvikovou hodinu:  450 Kč

Ceny jsou platné od 1.3.2024

Předvedení ke zkoušce autoškolou je samozřejmě zahrnuto v ceně kurzu.

 

Správní poplatek městskému úřadu za zkoušku činí  700 Kč.

Správní poplatek MÚ za opakovanou zkoušku z jízdy činí 400 Kč.

Správní poplatek MÚ za opakovanou zkoušku z testů činí 100 Kč.

 


Dejte dárek svým blízkým. Věnujte jim dárkový poukaz.      

poukaz-kurzPopis jednotlivých skupin řidičských oprávnění:

•    Skupina AM (od 15 let)

1. dvoukolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km.h-1a nepřevyšující 45 km.h-1, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L1e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L50),

2. tříkolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km.h-1a nepřevyšující 45 km.h-1, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L2e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L50), a

3. čtyřkolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L6e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L50),

•    Skupina A1 (od 16 let)
1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

•  Skupina A2 (od 18 let) - motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

•    Skupina A bez omezení výkonu
(od 24 let nebo v případě dvouleté praxe se skupinou A2 od 20 let; v případě rozšíření řidičského oprávnění probíhá zkouška pouze z řízení motocyklu, tedy bez zkoušky z testu)

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW