Osobní automobily

Při výuce a výcviku je kladen důraz na postupné získávání znalostí a dovedností.

Výcvik začíná na cvičné ploše mimo silniční provoz. V první třetině jízd trénujeme zejména bezpečné ovládání automobilu. Ve druhé třetině zaměřujeme pozornost na řešení dopravních situací a nácviků parkování. Ve třetí třetině navíc učíme naše klienty předvídat chování ostatních účastníků silničního provozu. Po skončení výcviku ukončeném závěrečnou zkouškou zvládne klient ovládat vozidlo samostatně.

Dejte dárek svým blízkým. Věnujte jim dárkový poukaz. 

poukaz-kurz

 

Popis řidičského oprávnění skupiny B:

Skupina B - motorová vozidla s výjimkou vozidel výše uvedených, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg (B96),

Cena kurzu je 20.000,- Kč

Předvedení ke zkoušce autoškolou je samozřejmě zahrnuto v ceně kurzu.

Cena za 1 výcvikovou hodinu (45 min.)      450 Kč

Cena za opravnou zkoušku

(administrativa, výcvikové vozidlo, učitel)    300 Kč

Cena za opravnou zkoušku z testů

(administrativa)                                                100 Kč

Nový výcvik z praktických jízd (28 hodin výcvikových hodin + opakovaná zkouška z praktické jízdy)  14500 Kč

 

Individuální kurz (intenzivní výuka a výcvik)

Příplatek za individuální výuku a výcvik (výuka je prováděna samostatně s učitelem a výcvik s ohledem na časové požadavky žadatele o Ř.P.) 3000,- Kč.

 

Poplatky vztahující se k výcviku:

Prostoj - neuskutečněná jízda z důvodů na straně zákazníka (bez předchozí omluvy)  300 Kč 

                                                                                               

Administrativní poplatky: 

Storno a převod výcviku (např. změna bydliště, školy)

- vyhotovení dokumentace a vyúčtování                   500 Kč

Převod z jiné autoškoly (zápisné, administrativa)        0 Kč

 

Správní poplatek městskému úřadu za zkoušku činí  700 Kč.

Správní poplatek MÚ za opakovanou zkoušku z jízdy činí 400 Kč.

Správní poplatek MÚ za opakovanou zkoušku z testů činí 100 Kč.